Szkoła Podstawowa w Jarnutach

Biuletyn Informacji Publicznej

Misja i wizja szkoły

 

Misja i  wizja Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II:

 

„Nie trwajcie w bezczynności, podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie.”
                                                                                                          Jan Paweł II

 

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową. Nosimy imię Papieża Jana Pawła II  i staramy się realizować przesłanie naszego patrona.

 

Nasza działalność zmierza do tego, aby:

  • Nasi uczniowie byli rzetelnie przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie
  • Ich rodzice- aktywnie wspierali szkołę i współtworzyli jej program,
  • Pracownicy szkoły-mieli satysfakcję z dobrze wykonanej pracy i odnosili sukcesy
  • Szkoła była placówką cenioną i uznaną w środowisku.

 

            Nasze działania opieramy na idei partnerstwa i współdziałania uczniów, nauczycieli i rodziców. W pracy wychowawczej promujemy wartości wynikające z przesłania Jana Pawła II. Motywowanie do potrzeby kształcenia się to priorytet szkoły, a praca nad kulturą osobistą, uwrażliwianie na dobro i piękno w otaczającym świecie to codzienna praca.

Podstawą naszej działalności w realizacji wizji jest wychowanie człowieka: kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem, Ojczyzną.

Data powstania: wtorek, 23 maj 2017 10:31
Data opublikowania: wtorek, 23 maj 2017 10:39
Wytwarzający informację: Grażyna Lusa
Opublikował(a): Grażyna Lusa
Zaakceptował(a): Grażyna Lusa
Artykuł był czytany: 376 razy